6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLARIN KAPATILMASI

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLARIN
KAPATILMASI

Duyuru Tarihi: 04.07.2017

Bilindigi üzere , 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borcun
tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi
halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden
hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye
taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki taksit ödemelerini tek seferde
kapatmak isteyen işverenlerimizin banka tahsilat ekranlarında “83 – 6736 Yapılandırma
Kapatma Tahsilatı” sorgu tipini seçmek suretiyle kalan taksit tutarlarını bir defada
ödemelerine imkan sağlayacak program düzenlemeleri işletime açılmış bulunmaktadır.
İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Bir Cevap Yazın