Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 3 üncü ve 4 üncü maddede yer alan kararı gereği Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 24.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar lütfen eki indirerek düzenlemeleri gerçekleştiriniz

ek_21072017

 

Bir Cevap Yazın