Memurlarda Hafta Sonu ve Resmi Tatiller İzin Hakkından Düşmeyecek!

Memurların yıllık izinleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır. İlgili kanunun yıllık izinler başlıklı maddesinde Devlet memurlarının öğretmenler hariç olmak üzere kullanacağı izinler belirlenmiştir. Buna göre yıllık izinler, hizmeti bir yıldan on yıl dahil hizmeti olanlar için yirmi gün, hizmet yılı on yılı aşanlar için otuz gün olarak belirlenmiştir. Zorunlu hallerde bu izinlere iki gün ilave edilir.

Yıllık İznin Ayrı Hesaplanması

Yeni talebe göre hafta sonları ile resmi tatiller yıllık izinlerden düşecek, memur fazladan izin yapacak. Hafta sonları tatilleri ile dini ve milli bayramlarının yıllık izin içinde sayılmamasını içeren talepte resmi tatillerin yıllık izinlerle aynı zamanlara denk gelmesi halinde bu günler yıllık izin olarak kayda geçmeyecek ve amirin uygun göreceği bir tarihte ayrıca kullanılacak. Bu şekilde memurun yıllık izin kullandığı süre sadece iş günleri hesabıyla oluşacak.

Memurun Kullanacağı Toplam İzin

Resmi tatil günleri yıllık izin sürelerinin içinde sayılmayacak ve buna göre yıllık izinler uzayacak. On beş gün yıllık izin kullanan memur hafta sonlarının yıllık izin süresinden sayılmaması sonucu altı gün fazla izin kullanarak toplamda yirmi bir gün izin almış olacak.

Bu itibarla on yılını doldurmuş bir memur otuz günlük yıllık iznini kullanarak hafta sonu da dahil kırk iki gün yıllık izin kullanmış olacak. Resmi tatiller de hesaba katıldığında on yılını doldurmuş bir memur için bir yılda resmi tatil hafta sonu tatili ile birlikte tam kırk iki gün yıllık izin kullanmış olacak. On yılını doldurmayan bir memur ise yirmi günlük yıllık iznini hafta sonu tatilinin yıllık izinden sayılmaması sonucu yirmi sekiz gün olarak kullanacak.

Bir Cevap Yazın