SGK İhale Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine göre yapılan işler için ihaleye katılmak üzere SGK’dan ihale borcu yoktur yazısının alınması gerekmektedir. SGK, borcu yoktur talebinde bulunanlar için ihale tarihi itibariyle kişiye ya da şirkete ait tüm Türkiye’deki işyerleri üzerinden borç sorgulaması yapar. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş borcu olup olmadığını SGK kendi sistemi üzerinden görür. Kesinleşmiş borcu olmayanlara “borcu yoktur” yazısını verirken, kesinleşmiş borcu olanların borcunu ödemesi kaydıyla ilgili belgeyi onaylar.

Elektronik Ortamdan Borcu Yoktur Yazısı Alınması

SGK’dan tescilini yaptırarak imza karşılığı şifre edinmiş işverenler E-borcu yoktur sisteminden elektronik olarak belgeyi temin edebilirler. Aktivasyon işlemi yapılmamış olan işyerlerinin SGK sisteminden elektronik olarak belgeyi almaları mümkün bulunmamaktadır. İşyeri tescili yapılmamış olan işverenler en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile başvurarak borcu yoktur yazısını elden temin edebilirler.

Sorgulanan Borç Türleri

İhaleye katılacaklara verilen SGK borcu yoktur yazısı için Sosyal Güvenlik Destek Primi, İşsizlik Primi, Destekleme primi borçları ve bunlara ait gecikme zam ya da faizlerine bakılır. Kamu kuruluşlarına verilecek SGK borcu yoktur yazısı için Emekli Sandığı kesenek ve Emekli Sandığı kurum karşılıklarına bakılır. Kendi işini yapan Bağ-kurlular içinse Prim borcu ve bunlara ait gecikme zam ve faizleri sorgulanır.

Prim Borçlarını Yapılandıranlar

Prim borçlarını ilgili kanunlar gereği yapılandıran ya da taksitlendiren işverenlerin bu prim borçları kesinleşmiş borç kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla yapılandıran ya da taksitlendirme imkânından yararlanan işverenlerde aksamış taksiti ya da bozulmuş yapılandırması olmaması kaydıyla borcu yoktur yazısı alabilecektir. Aynı şekilde ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları da ihale borcu yoktur yazısında kesinleşmiş prim borcu olarak dikkate alınmaz. Ertelenen borçları bulunanlarda borcu yoktur yazısı alabilecektir.

Bir Cevap Yazın