SGK Sağlıktan Yararlanma Şartları, Sağlıktan Yararlanma Süresi

5510 sayılı kanun hükmünün yürürlüğe girmesiyle, nüfus mernis kayıtları da dikkate alınarak, ikameti Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan tüm vatandaşlar genel sağlık sigortasına alınıyor.

Sağlık Sigortalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Hizmetinden Faydalanması

Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalı bireyin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için sağlık hizmetleri birimine başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içerisinde toplamda 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısının bulunması gerekiyor. Fakat genel sağlık sigortalı bireyin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamından çıkanların, sağlık sigortalı olduğu tarihten itibaren otuz gün içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için sağlık hizmetlerine başvurduğu tarihten önceki son 1 yıl içerisinde, toplamda otuz gün sağlık sigorta primi ödeme şartı aranmıyor.

Sağlık Hizmetlerinden Koşulsuz Faydalanabilecek Kişiler

18 yaşını doldurmamış kişiler, trafik kazası durumları, acil durumlar, tıbbi anlamda başkasının bakımına ihtiyaç duyan kişiler, iş kazası yâda meslek hastalığı durumunda kalan kişiler ve bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalık durumlarında herhangi bir şart aranmıyor.

İşinden Ayrılanların Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması

4a, 4b ve 4c sigortalı statülerinden herhangi birine dâhil olan sigortalılar, zorunlu sigortaları sona erdiği tarihten itibaren on gün süre zarfında sağlık sigortasından faydalanabiliyor. Bu bireylerin sigorta statülerini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 90 günlük zorunlu sigortaları bulunuyorsa, sigortalı niteliğini yitirdiği tarihten itibaren doksan günlük bir süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılabiliyor. Bu noktada 4b sigortalı bireyler için prim ve prime ilişkin ödemelerinin olup olmadığı denetlenmiyor ve bu haktan bakmakla yükümlü kişiler de yararlanabiliyor.

Lise ve Dengi Bir Okuldan Mezun Olanların Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması

Yirmi yaşını dolduracakları tarihi aşmamak şartıyla öğrenimlerinin sona ermesini izleyen süreç boyunca 120 gün süre boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Bir Cevap Yazın