Stajyer Çalıştıran İşletmelere Devlet Desteği

6764 sayılı yasa ile stajyer maaşlarının belirlenmesi konusunda yapılan düzenlemenin yanı sıra devlet desteği de yasalaştı. Yasaya göre 2017 yılı sonuna kadar stajyer öğrencilerin maaşlarının bir kısmını devlet karşılayacak. Bunun yanında işverenin stajyerlere vereceği ücretlerin alt sınırları de yasayla belirlendi. Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerleri ile aday çırak ve çırağa asgari ücretin %30’undan, yirmiden az eleman çalıştıran iş yerlerinde ise asgari ücretin % 15’inden az ücret ödenemeyecek. Stajyerlerin sigorta primleri ise bağlı olduğu okul ödeneğinden karşılanacak.

Staj Zorunluluğu

10 ve daha fazla sayıda çalışanı bulunan işletmelerde mesleki teknik eğitim okul öğrencileri ile mesleki teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencileri ve mesleki teknik eğitim veren yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırılması zorunlu hale getirildi.

Devlet Katkısı ve Ücret Hesaplaması

2017 yılı için asgari ücret net tutarı 1.404,06 TL olarak uygulanıyor. Bu hesaplama ile aday çırak ve çırak ile yirmiden fazla personel çalıştıran işveren 421,21 TL’den az ücret ödeyemeyecek. 15 personel çalıştıran işyerlerinde ise işveren en az 210,60 TL ücret ödeyecek.

Yirmiden az eleman çalıştıran işletmeler için ödenecek ücretin üçte ikisi, yirmi ve üzerinde eleman çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet tarafından ödenecek. Devlet desteği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında devlet katkısı olarak ödenecek ve 140,60 TL olacak.

Ücret Ödemelerinin Yapılması

İşverenler staj yapan öğrencilerin ücretlerini ayın onuncu gününe kadar stajyerlerin banka hesabına yatıracak. Devlet katkısı ise her ayın 25’inde yatırılacak. İşverenler stajyer öğrencilerin banka hesap numaralarını okul müdürlüklerine bildirecek.

Kesintiler

Stajyerlere ödenecek ücretler vergi dahil hiçbir kesintiye tabi olmayacak. İşe gelmeyen stajyerlerin maaşından gelmediği gün kadar kesinti yapılarak ücret ödemesi gerçekleştirilecek.

Bir Cevap Yazın