SGK Yapılandırma Ödeme, 6736 SGK Ödeme

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılanmasına ilişkin kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını yeniden yapılandırma yoluna gidiyor. Yapılandırma Kimleri Kapsıyor? Yapılandırma 2016 Haziran ayı...